HAST
TEMA: Mobning og chikane

Forebyggelse og behandling af sager om mobning og seksuel chikane
Til yderligere understøttelse af trivslen på virksomhederne har organisationerne indgået en aftale om forebyggelse og behandling af sager om mobning og seksuel chikane. Aftalen dækker alle handelsvirksomheder og deres medarbejdere indenfor Dansk Erhverv. Læs mere her.

Hvem er vi?

Handelskartellet

 

Dansk Erhverv - The Danish Chamber of Commerce

Velkommen til HAST - Handelens aftale om samarbejde og trivsels website

HAST er et formelt samarbejde mellem Dansk Erhverv og HANDELSKARTELLET I DANMARK, som har til formål at understøtte Samarbejdsaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og Landsorganisationen i Danmark, LO.

Vi har valgt at etablere et fælles forum, hvor vi kan tilgodese de særlige udfordringer, som ledelse og tillidsvalgte i handelsvirksomhederne møder i dagligdagen.

Det er vores opfattelse, at de lokale samarbejdsudvalg er et vigtigt omdrejningspunkt for at skabe effektive arbejdspladser og tilfredse medarbejdere. Derfor vil vi gerne medvirke til at støtte den positive udvikling af samarbejdsudvalgene.

Hvad kan vi tilbyde - læs mere her

Pjecer og publikationer
Kontakt

HAST

Samarbejdskonsulenterne:

Finn Orup
HK Handel
Weidekampsgade 8
DK-2300 København S

tel. 4044 4768
mail. finn.orup@hk.dk

Michael Bacci
Dansk Erhverv
Børsen
DK-1217 København K

tlf. 3374 6000
mail. mbi@danskerhverv.dk

HAST · Børsen · DK-1217 København K · Tlf.: 3374 6000 · Email: psr@danskerhverv.dk. Sekretær Pia Skriver